Bar Harbor, Maine

23 Parks near Bar Harbor, Maine

Bar Harbor, Maine Campgrounds

 1. 8.2 Good
       

  Bar Harbor Campground 4.08 miles

  Bar Harbor, Maine (map) | (207) 288-5185

  Sites: 300 | Latest Rate: $44.00 | 61 Reviews

 2. 8.2 Good
       

  Bar Harbor / Oceanside KOA 7.93 miles

  Bar Harbor, Maine (map) | (207) 288-3520

  Sites: 300 | Latest Rate: $85.00 | 81 Reviews

 3. 7.9 Good
       

  Hadley's Point Campground 6.28 miles

  Bar Harbor, Maine (map) | (207) 288-4808

  Sites: 100+ | Latest Rate: $42.00 | 63 Reviews

 4. 7.2 Good
       

  Mt. Desert Narrows Camping Resort 6.6 miles

  Bar Harbor, Maine (map) | (207) 288-4782

  Sites: 239 | Latest Rate: $45.00 | 46 Reviews

 5. 0 No Reviews
       

  Spruce Valley Campground 6.56 miles

  Bar Harbor, Maine (map) | (207) 288-5139

  Sites: 100 | 0 Reviews

 6. 5.8 Average
       

  Hospitality Woods RV Park 15.78 miles NW

  Ellsworth, Maine (map) | (207) 667-2668

  Sites: 70 | Latest Rate: $35.00 | 13 Reviews

 7. 5 Average
       

  Somes Sound View Campground 6.37 miles SW

  Mount Desert, Maine (map) | (207) 244-3890

  Sites: 60 | Latest Rate: $70.00 | 3 Reviews

 8. 7.3 Good
       

  Seawall Campground (NPS Campground) 10.95 miles

  Acadia National Park, Maine (map) | (207) 244-3600

  Sites: 218 | Latest Rate: $20.00 | 6 Reviews

 9. 7.8 Good
       

  Narrows Too Camping Resort 8.45 miles NW

  Trenton, Maine (map) | (207) 667-4300

  Sites: 200 | Latest Rate: $56.00 | 71 Reviews

 10. 5.8 Average
       

  Bass Harbor Campground 12.36 miles SW

  Bass Harbor, Maine (map) | (207) 244-5857

  Sites: 130 | Latest Rate: $45.00 | 15 Reviews